Dečija metlica

Dečija metlica

Iako se po samom imenu može naslutiti kome je metla namenjena, ime metle pre svega opisuje njene dimenzije jer zbog kraće drške i manje težine više odgovara deci ili osobama manjeg rasta. Ali bez obzira na dimenzije metle ona i dalje predstavlja efikasno sredstvo za čišćenje uskih površina gde je ograničena sloboda kretanja.

Dužina drške: 
80-110 cm
Dužina tela metle: 
40 cm
Težina tela metle: 
700 ± 50g
Dečija metlica
Dečija metlica
Dečija metlica
Dečija metlica