Bio razgradive metle

Bio razgradive metle

Iako smo mala kompanija, sa velikim proizvodnim kapacitetom, i naš neznatni štetni uticaj na prirodu uzimamo ozbiljno i uvek tražimo mogućnost da i taj neznatni uticaj još više smanjimo.

Samim tim svaki naš proizvod je osmišljen na taj način da je svaki zasebni deo moguće ili reciklirati ili je bio razgradiv na što je to moguće prirodniji način. Svaki materijal koji se koristi tokom izrade metli je prirodnog porekla upravo iz ovih razloga.
Telo metle je napravljeno od sirka koji se razgrađuje u prirodi i neškodi okolišu. Prilikom korišćenja metli ne postoji bojazan da će i oni najsitiniji delovi koji se vremenom istroše i odvoje od metle zagaditi prirodu oko vas. Sam sirak nije hemijski obrađivan tako da ne postoje hemikalije koje bi štetile prirodi.

Metalni delovi koji se koriste za povezivanje tela metle sa drškom mogu se reciklirati i samim tim ponovo vratiti u upotrebu.
Drška metle je napravljena od prirodnog drveta i boje koje se koriste prilikom farbanja su ekološki prihvatljive, odnosno napravljene su na bazi prirodnih boja.