Tri puta šivena

3x klasična - Tri puta šivena

Tri puta šivena klasična metla standardnih dimenzija namenjena je za čišćenje svih vrsta površina bilo da se radi o domaćinstvu ili o privrednom objektu. Tradicionalnog oblika i načina izrade koji se tokom dugog niza godina kako proizvodimo ovaj tip metle samo usavršio.

Dužina drške: 
80-110 cm
Dužina tela metle: 
43 cm
Težina tela metle: 
800 ± 50g
3x klasična - Tri puta šivena
3x klasična - Tri puta šivena
3x klasična - Tri puta šivena
3x klasična - Tri puta šivena